top of page

gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze gegevensbescherming!

Gegevensbescherming

 

Carmen Hehl

Mömpelgardgasse 31

72348 Rosenfeld

Duitsland

 

Tel.: +49 171 7422891

info@angel-of-moempelgard.de

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online-aanwezigheden, zoals onze sociale media profiel. (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals ‘verwerking’ of ‘verantwoordelijke persoon’ verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

 

Verantwoordelijk persoon:

Carmen Hehl

Mömpelgardgasse 31

72348 Rosenfeld

Duitsland

 

Tel.: +49 171 7422891

info@angel-of-moempelgard.deEigenaar: Carmen Hehl / Eenmanszaak

 

Soorten gegevens die worden verwerkt:

 

- Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
- Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit

 

Als betrokkene heeft u het recht om in geval van een schending van de gegevensbescherming een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrift_Links/anschrift_links-node.html.

 

Recht op gegevensportabiliteit

 

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

 

U heeft te allen tijde, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkeer of verwijder deze gegevens. In dit verband en ook als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in de juridische kennisgeving worden vermeld.

 

SSL- of TLS-codering

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als sitebeheerder stuurt te beschermen, maakt onze website gebruik van een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresregel ‘https://’ in uw browser en aan het slotje in de browserregel.

 

Serverlogbestanden

 

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • Besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer

  • Tijdstip van serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

Contact Formulier

 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt de reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om uw toestemming in te trekken. De wettigheid van de tot het moment van intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Google-lettertypen

 

Wij gebruiken de lettertypen (“Google Fonts”) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

 

Wij gebruiken de kaarten van de dienst “Google Maps” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mijn-gegevensbeschermingsfunctionaris.de

bottom of page