top of page

Voorwaarden

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze gegevensbescherming!

Wij bieden de gebruiker informatieve inhoud en basisinformatie over het onderwerp Maine Coon-katten. Deze kunnen afkomstig zijn van ons of van derden, bijvoorbeeld van andere gebruikers of andere portalen.

 

U gebruikt onze site op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud en gegevens. Hoewel we zonder controle geen links op onze site opnemen, kunnen we niet uitsluiten dat de gelinkte inhoud illegaal of schadelijk kan zijn, of dat dit sinds de laatste controle is geworden.

 

Onze evaluaties combineren objectieve en subjectieve criteria en omvatten ook de meningen en metingen van derden, deels handmatig en deels technisch. Beoordelingen en oordelen op onze site zijn daarom niet noodzakelijkerwijs wetenschappelijke metingen, maar vertegenwoordigen eerder een waardeoordeel, waarvan we de nauwkeurigheid overlaten aan het oordeel van onze gebruikers.

 

 

Wij willen erop wijzen dat herroepingsrechten en andere rechten van een auteur op de inhoud alleen kunnen worden erkend als de inhoud en het auteurschap kunnen worden geïndividualiseerd. In het bijzonder zijn wij niet verplicht om het bewijs dat de inhoud onder een specifiek account aan ons wordt overgedragen, te erkennen als indicatie of bewijs van het auteurschap van de accounteigenaar.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, in het bijzonder bij de introductie van nieuwe aanbiedingen of als gevolg van een gewijzigde technische, juridische of economische omgeving.

bottom of page