top of page

Асерка де

Kastraten Angel of Mömpelgard

кастраты

CACIB Цезарь ЭЙКТАН

CACIB Цезарь

ЭЙКТАН

Королева Паула

Королева Паула

CAC Cooper JeriCoka's Cooper

CAC Хайди

Сад Бренды

САС Кендолин

Победа Альбус

Грису

САС Купер

Купер из Джерикоки

CAC Хайди Бренда'с Гарден
САС Квендолин Виктори Альбус
Британская короткошерстная Грису
bottom of page